XIÊN 2

SOI CẦU  LÔTÔ  XIÊN 2 VIP MIỀN BẮC ( Giá  500.000 VNĐ )

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 10 cái 100k )

✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

(Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 13h00 đến 18h00 mỗi ngày)


Hệ thống nạp thẻ bảo trì

Để lấy số khách gửi mã thẻ và seri thẻ cho nhân viên (góc phải màn hình)

Chấp nhận thẻ Viettel , Vinaphone , Mobifone hoặc chuyển khoản Ngân hàng


THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU HÀNG NGÀY
NGÀYXIÊN 2  MIỀN BẮCKẾT QUẢ
14/11.201932 1232 32
13/11.201928 81 ĂN XIÊN 2
12/11.201921 33ĂN XIÊN 2
11/11.201923 52ĂN XIÊN 2
10/11.201921 0421
09/11.201912 7777 77
08/11.201933 87ĂN XIÊN 2
07/11.201966 31ĂN XIÊN 2
06/11.201923 42ĂN XIÊN 2
04/11.201922 2424
03/11.201924 64ĂN XIÊN 2
01/11.201903 11ĂN XIÊN 2
31.10.201902 95ĂN XIÊN 2
30.10.201914 0214
29.10.201913 2213
28.10.201903 09ĂN XIÊN 2
27.10.201902 14ĂN XIÊN 2
25.10.201902 07ĂN XIÊN 2
24.10.201923 4343
23.10.201922 3434
22.10.201933 41ĂN XIÊN 2
21.10.201913 88ĂN XIÊN 2
20.10.201923 3131
18.10.201921 00Miss
17.10.201901 23Miss
16.10.201912 08ĂN XIÊN 2
15.10.201937 23ĂN XIÊN 2
14.10.201933 25ĂN XIÊN 2
11.10.201931 12ĂN XIÊN 2
10.10.201992 81ĂN XIÊN 2
09.10.201932 44Ăn 32
08.10.201921 33Ăn 21
07.10.201993 74ĂN XIÊN 2
06.10.201924 12ĂN XIÊN 2
04.10.201919 22ĂN XIÊN 2
03.10.201914 35ĂN XIÊN 2
02.10.201925 01Ăn 25
01.10.201921 44Ăn 21
30.09.201911 20ĂN XIÊN 2
29.09.201933 34ĂN XIÊN 2
27.09.201933 36ĂN XIÊN 2
26.09.201923 35ĂN XIÊN 2
25.09.201913 00Ăn 13
24.09.201923 16ĂN XIÊN 2
23.09.201913 77ĂN XIÊN 2
22.09.201938 02ĂN XIÊN 2
21.09.201912 62Ăn 62
20.09.201951 96Miss
19.09.201935 40Miss
18.09.201909 54Ăn 54
16.09.201910 99ĂN XIÊN 2
15.09.201957 95Miss
14.09.201912 43ĂN XIÊN 2
13.09.201945 01Miss
12.09.201923 71Ăn 23
11.09.201936 53ĂN XIÊN 2
10.09.201917 51ĂN XIÊN 2
09.09.201931 60ĂN XIÊN 2
08.09.201939 75Miss
07.09.201982 35ĂN XIÊN 2
06.09.201968 80Miss
05.09.201903 51ĂN XIÊN 2
04.09.201936 08Ăn 36 36
03.09.201904 72Ăn 04
02.09.201909 78ĂN XIÊN 2
01.09.201934 77ĂN XIÊN 2
31.08.201912 13Ăn 13
30.08.201990 11Ăn 90 90
29.08.201941 51 Ăn 41
28.08.201909 76ĂN XIÊN 2
27.08.201920 14ĂN XIÊN 2
26.08.201914 58 Ăn 58 58
25.08.201980 65ĂN XIÊN 2
24.08.201951 90ĂN XIÊN 2
23.08.201947 12ĂN XIÊN 2
22.08.201993 42 Ăn 93
21.08.201942 25ĂN XIÊN 2
20.08.201921 32ĂN XIÊN 2