XIÊN 3

SOI CẦU  LÔTÔ  XIÊN 3 VIP MIỀN BẮC ( Giá  700.000 VNĐ )

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 10 cái 100k )

✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

(Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 13h00 đến 18h00 mỗi ngày)


Hệ thống nạp thẻ bảo trì

Để lấy số khách gửi mã thẻ và seri thẻ cho nhân viên (góc phải màn hình)

Chấp nhận thẻ Viettel , Vinaphone , Mobifone hoặc chuyển khoản Ngân hàng


THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU HÀNG NGÀY
NGÀYXIÊN 3  MIỀN BẮCKẾT QUẢ
14/11.201925 10 41 Ăn 25 10
13/11.201927 94 01 Ăn 27 94 94
12.11.201952 55 03ĂN XIÊN 3
11.11.201952 35 14ĂN XIÊN 3
10.11.201921 28 93ĂN XIÊN 3
09/11.201922 88 98 Ăn 88 98
08/11.201924 00 87 Ăn 24 87
07/11.201923 40 90 Ăn 23 40
06.11.201923 26 93ĂN XIÊN 3
04.11.201924 15 00ĂN XIÊN 3
03/11.201910 22 25 Ăn 25
01/11.201945 03 91 Ăn 45 03
31.10.201942 54 03ĂN XIÊN 3
30.10.201945 98 03ĂN XIÊN 3
29.10.201913 34 91 Ăn 13 34
28.10.201910 01 97 Ăn 01 01 97
27.10.201914 00 49ĂN XIÊN 3
25.10.201933 02 07ĂN XIÊN 3
24.10.201938 98 07ĂN XIÊN 3
23.10.201911 45 00 Ăn 00 45
22.10.201914 15 29 Ăn 14 29
21.10.201933 40 10ĂN XIÊN 3
20.10.201931 35 00ĂN XIÊN 3
18.10.201929 11 59ĂN XIÊN 3
17.10.201940 01 70 Ăn 40 70
16.10.201930 08 81 Ăn 08 81
15.10.201954 64 91ĂN XIÊN 3
14.10.201953 11 17ĂN XIÊN 3
11.10.201931 28 01ĂN XIÊN 3
10.10.201921 30 53ĂN XIÊN 3
09.10.201932 48 22 Ăn 32 48
08.10.201991 31 45 Ăn 31 45
07.10.201924 35 43ĂN XIÊN 3
06.10.201930 12 91ĂN XIÊN 3
04.10.201951 22 90ĂN XIÊN 3
03.10.201914 51 52ĂN XIÊN 3
02.10.201999 04 09 Ăn 04 09
01.10.201945 03 01 Ăn 45 03
30.09.201933 46 81ĂN XIÊN 3
29.09.201921 52 35ĂN XIÊN 3
27.09.201911 02 92ĂN XIÊN 3
26.09.201912 20 24 Ăn 12 20
25.09.201913 22 49ĂN XIÊN 3
24.09.201911 40 56ĂN XIÊN 3
23.09.201902 03 16 Miss
22.09.201921 08 88 Ăn 08 88
21.09.201992 03 10 Ăn 92 92 03
20.09.201944 02 25 Ăn 44 44 25
19.09.201923 04 05ĂN XIÊN 3
18.09.201921 41 30ĂN XIÊN 3
16.09.201977 04 52 Miss
15.09.201912 33 88 Ăn 12 88 88
14.09.201932 56 73ĂN XIÊN 3
13.09.201924 37 92ĂN XIÊN 3
12.09.201920 32 63ĂN XIÊN 3
11.09.201977 36 13 Ăn 36 77
10.09.201932 51 22 Ăn 32 51
09.09.201951 04 91ĂN XIÊN 3
08.09.201983 13 00ĂN XIÊN 3
07.09.201988 49 82ĂN XIÊN 3
06.09.201919 80 66 Ăn 19 66
05.09.201903 51 01 Ăn 51 03 03 03 03
04.09.201905 08 91 Ăn 05
03.09.201906 72 41 Ăn 06 06
02.09.201912 09 52ĂN XIÊN 3
01.09.201921 77 97 Ăn 77 7 97 97
31.08.201922 06 89ĂN XIÊN 3
30.08.201999 66 73ĂN XIÊN 3
29.08.201912 02 44Ăn 12 02
28.08.201907 43 82Ăn 07 43
27.08.201914 20 92ĂN XIÊN 3
26.08.201920 58 75Ăn 20 58 58
25.08.201922 80 96ĂN XIÊN 3
24.08.201982 90 92ĂN XIÊN 3
23.08.201934 12 61Ăn 34 12
22.08.201916 93 04ĂN XIÊN 3
21.08.201993 44 01Ăn 93 44
20.08.201919 21 32ĂN XIÊN 3